وب سایت دکتر غیور مبرهن
وب سایت دکتر غیور مبرهن
متخصص تغذیه پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی تغذیه، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستاناستاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت دکتر غیور مبرهن

نمونه کارها

خدمات تشخیصی

اندازه گیری نوسانات فشارخون

یکی از علل های مهم چاقی کم تحرکی و سبک زندگی بدون ورزش می باشد. خیلی از مردم تصور میکنند که شغل آنها یا شرایط زندگی آنها  به گونه  است که از تحرک  بالایی  برخوردار است ولی د واقع  این  چنین نیست، مرکز سلامت ایده ال  به عنوان یکی از مراکز  رژیم    درمانی  نوین  با بکارگیری متخصصین   فیزیولوژی  ورزشی  اقدام  به  سنجش میزان فعالیت هایروزانه افراد ، محاسبه  ظرفیت های  قلبی  و  ریوی  مراجعه کنندگان  کرده  و می تواند  ورزش های اصولی  و تخصصی  برای هر فرد  بر حسب شرایط و  بیماری  زمینه ای که دارد طراحی کرده ، و کمک بسیار بزرگی جهت  رفع مشکل چاقی یا ارتقا توانایی های ورزشکاران حرفه ای  داشته باشد.