وب سایت شخصی دکتر مجید غیور مبرهن
وب سایت شخصی دکتر مجید غیور مبرهن
متخصص تغذیه از انگلیسدانشگاه ساری گیلفوردعضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت شخصی دکتر مجید غیور مبرهن

نمونه کارها

خدمات تشخیصی

اندازه گیری میزان چربی کبد و میزان تخریب کبد

در حال حاضر بیماری کبد چرب یکی از شایع ترین بیماری های کبدی بوده و عامل مهمی برای نارسایی کبدی و سرطان کبد می باشد ، تشخیص دقیق و به موقع آن و همچنین میزان پیشرفت آن  یکی از نکات اساسی درکنترل این بیماری می باشد . روش فیبرواسکن یک دستگاه بسیار جدید و دقیق غیرتهاجمی است ، که  با استفاده از امواج  اولتراسوند میزان سختی کبد را اندازه گیری کرده و شدت فیبروز و  سیروز کبدی را تشخیص می دهد .  در کلینیک تغذیه و رژِیم درمانی سلامت ایده ال با روش فیبرواسکن میزان سختی، چربی و آسیب کبدی برای مراجعه کنندگان مشخصشده و توسط  متخصصین درمان اصولی و کامل انجام خواهد شد.

روش کار:مبنای  طراحی  دستگاه  براساس  خاصیت  الاستیسیته  بافت  کبد  می باشد که می تواند سبب بازتاب امواج برخورد شده به کبد گردد. این دستگاه با استفاده از پروب با تولید امواج با فرکانس و دامنه پایین ( اولترا سوند ) با طول موج ۵۰  هرتز آن را به داخل بافت ارتجاعی کبد هدایت کرده و این ارتعاش  باعث القای یک موج کوتاه الاستیک  (elastic shear wave)  شده و ازکبد منعکس می‌گردد و براساس آن درجه فیبروز کبد تعیین می شود.