وب سایت دکتر غیور مبرهن
وب سایت دکتر غیور مبرهن
متخصص تغذیه پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی تغذیه، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستاناستاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت دکتر غیور مبرهن

نمونه کارها

خدمات تشخیصی

اندازه گیری سن عروقی

در افرادی که به صورت ارثی، مستعد بروز امراض قلبی و سکته های قلبی و مغزی هستند سنجش سن واقعی عروقی و سالم بودن آنها از

اهمیت بسیار بالایی جهت پیشگیری از موارد فوق را دارد ، که در این کلینیک توسط دستگاه  sphygmocor  قابل اندازه خواهد بود.