وب سایت دکتر غیور مبرهن
وب سایت دکتر غیور مبرهن
متخصص تغذیه پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی تغذیه، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستاناستاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت دکتر غیور مبرهن

نمونه کارها

خدمات تشخیصی

آزمایش خون و آزمایشات تخصصی تغذیه

 

در این مرکز افرادی که نیاز مند بررسی سطح ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها وعملکرد ارگان ها هستند زیر نظر متخصص تغذیه تحت

انجام آزمایشات کاملا تخصصی قرار گرفته و از تمامی موارد مورد بررسی خواهند گرفت.