وب سایت دکتر غیور مبرهن
وب سایت دکتر غیور مبرهن
متخصص تغذیه پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی تغذیه، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستاناستاد تمام، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت دکتر غیور مبرهن

نمونه کارها

خدمات تشخیصی

آزمایش تراکم استخوان

 

چندین روش جهت تشخیص تراکم استخوان وجود دارد از جمله سی تی اسکن، ام آر آی، و دستگاه دگزا (DXA) . روشی که در این مرکز استفاده می شود اسکن فرد توسط دستگاه دگزا است . این روش به علت در دسترس بودن ،راحتی، تکرار پذیری و دقت به عنوان استاندارد طلایی به حساب می آید و میزان دقت آن در طبابت بالینی بسیار بالا می باشد . اسکن تمام بدن با استفاده از اشعه خفیف شده ایکس (X-ray ) انجام می شود، که در آن فرد به صورت خوابیده بر روی دستگاه دگزا قرار می گیرد و اسکن در مدتی حدود ۵ دقیقه انجام می شود. انجام این اسکن از لحاظ میزان اشعه جذب شده به هیچ عنوان خطرناک نمی باشد.