آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

مشهد : احمدآباد ، خیابان پرستار 1/2، کلینیک دکتر غیور

تلفن تماس : 38458772-051

طبقه ۲
۳۸۴۵۸۷۷۲
www.ghayourM@mums.ir
نمایش مشخصات

کارکنان پزشکی

خانم صاحبی

فیزیولوژی ورزشی
طبقه سوم
شماره تماس:۳۸۴۵۸۷۷۲

خانم یوسفیان

کارشناس تغدیه
طبقه سوم
شماره تماس:۰۹۳۰۴۳۴۴۵۹۱

خانم عمارلو

کارشناس تغذیه
طبقه سوم
شماره تماس:۰۹۱۵۴۱۷۵۹۶۰