آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

مشهد : احمدآباد ، خیابان پرستار 1/2، کلینیک دکتر غیور

تلفن تماس : 38458772-051

اطلاعیه مهم
کارشناس تغذیه در طول دوره درمان همواره با شما خواهند بود.
مقررات ایمنی
برای اقدامات احتیاطی تغذیه یک چکاپ کلی داشته باشید.