آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

مشهد : احمدآباد ، خیابان پرستار 1/2، کلینیک دکتر غیور

تلفن تماس : 38458772-051

Dietary intake of carotenoids and fiber is inversely associated with aggression score in adolescent girls

 

ارتباط دریافت رژیم غذایی کاروتنوئیدها و فیبر به طور معکوس با نمره پرخاشگری در دختران نوجوان
دانلود مقاله

Effects of propolis and melatonin on oxidative stress, inflammation, and clinical status in patients with primary sepsis: Study protocol and review on previous studies

 

اثر بره موم و ملاتونین بر استرس اکسیداتیو ، التهاب و وضعیت بالینی در بیماران مبتلا به سپسیس اولیه: پروتکل مطالعه و بررسی در مطالعات قبلی
دانلود مقاله

An assessment of the risk factors for vitamin D deficiency using a decision tree model

ارزیابی عوامل خطر کمبود ویتامین D با استفاده از یک مدل درخت تصمیم گیری
دانلود مقاله

The Effects of Combined Noninvasive Radiofrequency and Ultrasound Cavitation on Anthropometric Indices: A Four-Group Interventional Study

 

اثر پرتونگاری ترکیبی غیر تهاجمی و حفره اولتراسوند بر شاخصهای آنتروپومتریک: یک مطالعه مداخله ای چهار گروهی
دانلود مقاله

The Impact of Statin Therapy on the Survival of Patients with Gastrointestinal Cancer

 

تأثیر استاتین درمانی بر بقای بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش
دانلود مقاله