آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

مشهد : احمدآباد ، خیابان پرستار 1/2، کلینیک دکتر غیور

تلفن تماس : 38458772-051

اندازه گیری نوسانات فشارخون :

یکی از مشکلات شایع افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی عدم تعیین فشارخون دقیق هر فرد می باشد، زیرا فشار خون باتوجه به

میزان فعالیت، استرس و سبک زندگی افراد متفاوت بوده و ممکن است با یک بار اندازه گیری، فشار واقعی افراد مشخص نشود ، در  این

مرکز درمانی با استفاده دستگاه های پیشرفته و جدید فشار خون ۲۴ ساعته افراد اندازه گیری شده و فشار خون واقعی بیماران مشخص

می شود تا درمان اصولی برای فرد در نظر گرفته شود.

اطلاعات مهم
نوبت دهی به صورت اینترنتی میباشد.